IntraSync

IntraSync is een synchronisatie tool waarmee de gegevens en wijzigingen in de Outlook items Taken/Agenda/Notities en Adressen automatisch ook in het IntraPlace intranet beschikbaar komen.